Közösségi udvar – 2021

Két NEM az IGEN

A közösségeket nők, férfiak, egyedülállók és párok alkotják. Ez a tény az egyik legerőteljesebb csoportdinamikai tényező. Ez a gyakran rejtett – a közösség tudatalattijában zajló – dinamika akár arra is képes, hogy teljesen szétverje a közösséget. Ha azonban tudatosítjuk, ha képesek vagyunk jól megbeszélni, akkor az egyik legfontosabb erőforrásunkká válhat. Ezért az idén a Közösségi udvar a női-férfi és párkapcsolati dinamika – amúgy nehezen megbeszélhető, kényes, sok tabut tartalmazó – témáját dolgozza fel.

Programok

14:00 - 18:00 Életmód váltó coaching - folyamatos program, 1 órás időkeretekben Közösségi udvar – előadó tér

14:00 - 16:00 Közösségi udvar nyitó előadás Megyszínpad – közösségi udvar előadás

16:00 - 18:00 Férfi kör - közösség, kapcsolat ahogy a férfiak megélik Közösségi udvar – előadó tér

16:00 - 18:00 Női kör - közösség, kapcsolat ahogy a nők megélik Közösségi udvar – előadó tér

09:00 - 10:30 Berecz Ági: Anyaság a közösségekben Közösségi udvar – előadó tér

09:00 - 12:00 Életmód váltó coaching - folyamatos program, 1 órás időkeretekben Közösségi udvar – előadó tér

09:00 - 10:30 Vágvölgyi Gusztáv - Pabló: Férfi-női-párkapcsolati dinamika a közösségeinkben Megyszínpad – közösségi udvar előadás

10:30 - 12:00 Férfi kör - közösség, kapcsolat ahogy a férfiak megélik Közösségi udvar – előadó tér

10:30 - 12:00 Női kör - közösség, kapcsolat ahogy a nők megélik Közösségi udvar – előadó tér

14:00 - 16:00 A szexuális energia, mint teremtő energia a közösségben - Pódium beszélgetés Közösségi udvar – előadó tér

15:00 - 18:00 Életmód váltó coaching - folyamatos program, 1 órás időkeretekben Közösségi udvar – előadó tér

16:00 - 18:00 Élőfalu hálózat (MÉH) tagjainak élete a hullámok közepette Közösségi udvar – előadó tér

16:00 - 18:00 Szőke Karola: Otthon lenni a testünkben Közösségi udvar – előadó tér

Miért pont ezt a témát vettük elő?

Azért, mert ez egy olyan dimenziója a közösségek életének, amely nem megkerülhető, amiről bár ugyan nem tudunk beszélni, mert nincs benne a kultúránkban, de nem lehet róla nem beszélni, mert benne van a mindennapjainkban.

Olyannyira nem tudunk ezekről a folyamatokról, hogy mi, akik a közösségek fejlesztésével, segítésével foglalkozunk, még mi magunk is annyit látunk belőle, hogy van, és jelentős hatása van a közösségek életére, és természetesen van sok-sok saját élményünk ezzel kapcsolatban. A közösségi udvarban ezért szeretnénk a mélyére menni ennek a témának: körüljárni mi a helyzet ezzel kapcsolatban a magyarországi közösségekben, közelebb kerülni ahhoz, hogy mit jelent a női és férfi energia, hogy a párkapcsolatok alakulása és szétesése milyen hatással van a közösségek és a közösség hogyan segítheti a tartós, jó párkapcsolatok kialakulását, pl. hogyan segítheti a közösség iránti elköteleződés a párkapcsolatban létrejövő kötődést.

De legfőképp megtanulni beszélni erről, hogy képesek legyünk a közösségeinkben tudatosítani, megérteni, majd ha szükséges jó megegyezésekre jutni ezen a területen is.

Tamera, egy közösség ahol ezt kutatják

Van egy Tamera nevű közösség Portugáliában, amit három német kutató alapított, akik már 1978-ban Németországban létrehoztak egy interdiszciplináris kutatóközpontot, annak érdekében, hogy a társadalom ökológiai és technológiai problémáira keressék a megoldásokat. Hamar megértették – hasonlóan a Közösségi vállalkozás csapatához -, hogyha valódi megoldásokat akarnak találni, akkor az emberi kapcsolatok azon alapvető kérdéseit kell tisztázniuk, amelyek minden kérdésben rejtve vannak, és megakadályozzák a valódi megoldásokat – mint például a versengés, a kapzsiság és a féltékenység. Arra jutottak, hogy ha sikerül a nemek közötti megbékélést megteremteni egy közösségben, akkor az a közösség mindenki számára gyógyító élettérré (healing biotope) változik. A közösségben azóta is az a fő kutatási téma, hogy mi, nők és férfiak a különbözőségeink ellenére miként vagyunk képesek jól együttműködni.

Ezért hívtuk meg udvargazdának Tamerat jól ismerő magyar barátunkat Szőke Karolát, aki már ötször, összesen három és fél hónapot töltött ebben a közösségben, és a Közösségi Udvar programját erre a nemzetközileg is elismert tudásra alapozzuk.

Közösségi udvar célja

Célunk, hogy mind a nemek közötti, mind a párkapcsolati dinamikákról, mind a szexuális vonzódásról, a szerelemről, szeretetről, vagy pont ellenkezőleg a párkapcsolatok megromlásának közösségre ható következményeiről tudjunk beszélgetni. Maga a közösségi udvar facilitált beszélgetései, a férfi-női körök arra szeretnének mintát adni, hogyan lehet erről a témáról, problémákról, konfliktusokról jól beszélni és jó megegyezésekre jutni a közösségeinkben.

A Közösségi udvar programjának összeállítása során arra jutottunk, hogy nem szeretnénk állástfoglalni semmilyen, a témánkhoz kapcsolódó, ma sajnálatos módon ideológia kérdéssé silányult és polarizált kérdésben. Ezért az udvar programját nem elsősorban előadásokra, hanem facilitát beszélgetésekre alapozzuk. Az a néhány előadás amit beterveztünk azt célozzák, hogy a témánk megértését segítő olyan tényeket ismerjük meg, ami segíthet a közösségalkotás során. Azt szeretnénk, ha a közösségi udvar valódi kérdésekkel foglalkozna, nyitott, a másik véleményét mint részigazságot elfogadó beszélgetések folynának. Azt reméljük, hogy ezek a beszélgetések, konkrét tapasztalatok megosztása hozzájárul ahhoz, hogy ebben a témában is bölcsebben tudjunk hazamenni, ezzel segítve a közösségünk fejlődését.

Ennek érdekében azt tervezzük, hogy az udvarban zajló beszélgetéseket, és az elhangzott előadások legfontosabb üzeneteit a három udvargazda vasárnap 14 órától egy közös előadásban összefoglalja.

Cikkek

Idén 3 cikket szeretnénk ajánlani, amely az udvar témájához illik:

Videó

Pabló beszél a gyüttmentségről az oszkói fesztiválon

A Közösségi udvar bemutatkozása

A közösségi udvar szakmai programja nem csak fesztiválonként van felfűzve egy-egy témára, hanem a fesztiválok is egymásra épülnek. 2017-ben Oszkón a közösségszervezés összes szintjét érintettük az egyéni szinttől a stratégiai, sőt még azon túl a spirituális szintekig, majd 2018- ban ráközelítettünk a viszony szintre, azaz az emberi kapcsolatok és a kapcsolódási problémák, a konfliktusok voltak a fókuszban. 2019-ben Sötétvölgyben tovább léptünk a rendszer szintre és a vezetés és önszerveződés volt a témánk. Az idén újra a viszonyszinthez térünk vissza, és a mélyére megyünk az emberi kapcsolatoknak.

Vágvölgyi Gusztáv – Pabló – udvargazda

Szép Éva – udvargazda
Szőke Karola udvargazda (balra)

Műhelygyakorlat a Közösségi udvarban – 2019, Sötétvölgy
Scroll to Top