Szivárvány-találkozók péntek délután a közösségi udvarban

A Gyüttment Találkozó egyik nagy értéke, hogy összekapcsol egy csomó olyan szubkultúrát, amely mind rendelkezik jó értékekkel, tudással, megoldásokkal, de talán egyik sem teljes képpel arról, hogy mi is történik ma a világban, viszont az összekapcsolódásuk roppant termékeny lehet. Mivel az idei Gyüttment egyik kulcsszava a HÁLÓZATOSODÁS, ezért az idei közösségi udvarban a magyarországi “hippik” is önálló programhelyszínnel jelennek meg, hogy erősítsük ezeknek a szubkultúráknak az összekapcsolódását. A programok szorosan kapcsolódnak az idei közösségi udvar témájához: a közösség indítás és a személyes kapcsolatok fontossága.

Három egymással összekapcsolódó program lesz ezen a csak erre a célra felépített programhelyszínen, amit a Szivárvány-találkozók kötnek össze.

Murányi Péter előadó és a programok szervezője

Majom vagyok (rendszertani értelemben gondoltam, de azért hozhatsz banánt :)) A majmok csoportlények. Mostanra kezdünk végre rájönni arra, hogy mi az egyik baj a modern társadalommal: az individualizmus nem működik. Csakhogy közben megkoptak az eredeti együttélési formáink, és nem tudjuk, mit kezdjünk egymással. A magányos tömegben tengődő fajunk egyik fő aktuális kalandja a visszamajmulás. Ha jól akarunk lenni, valamiképpen újra meg kell találunk egészséges létmódunkat, a közösséget.
Nagyon szeretem az élőlényeket, a többi életformát velünk egyenrangúnak tartom, ahol tudok, tanulok tőlük. Különösen a természetes minták, az összefüggések érdekelnek. Hogyan gyógyulunk meg magunktól? Mitől árad bennünk a kreativitás? Miképp szedhetünk fel egy új nyelvet az anyanyelvünkhöz hasonló könnyedséggel (http://termeszetesnyelvtanulas.hu/) ? Hogy érezhetjük át más ember érzéseit? Ilyesmikről írok, meg tartok tanfolyamokat (http://sarkanyfa.hu/). Sokat csatangoltam, jópárfelé laktam ezen a bolygón és volt szerencsém elvetődni a közösségi léthez még közelebb álló társadalmakba is.
A Gyüttment Találkozót többek között azért is tartom ígéretesnek, mert számos, a kiutat kereső szubkultúrát összekapcsol, mint valamiféle agy: lehetőséget teremt, hogy a jó megoldások megtermékenyítsék egymást és a rész-idegpályák egész rendszerré álljanak össze. És akkor nekünk végre megint jó lesz.

I. A Szivárvány-találkozók vezetési tapasztalata – a természetes vezetés – ELŐADÁS

A nemzetközi Szivárvány-találkozók (nincs közük a szexuális kisebbségekhez) politikai értelemben anarchista összejövetelek, ahol senki nem utasíthatja a többieket. Összejön egy sereg (akár több ezer) ismeretlen a természetben és egy hónapig meg kell oldaniuk az életüket: élelmezést, higiéniát, közösségi életet, programokat stb. Mindegy, hogy a kinti életben valaki igazgató vagy hajléktalan, itt mindenki egyenlő. Nincs kijelölt vezető, közben valamilyenfajta együttműködés, koordinálás – mint minden emberi társadalomban – mégis szükséges.
Az ilyen összejöveteleken felfedezhetjük, hogy miként is működik az ember ösztönös csoportszerveződése. Talán nem annyira meglepő, hogy ez a mai politikai rendszerekben tapasztalható, kizsákmányoló vezetésnek jóformán az ellentéte. Bizony, az ember jól tud együttműködni a többiekkel, ha az ezt lehetővé tevő körülmények adottak. A csoportnak több esze van, mint az egyéneknek, és mindenki megtalálja a helyét az egészben.
Ezen az előadáson körüljárjuk, hogy valószínűleg miként működik a természetes vezetés, mi akadályozhatja és mi segíti a leírt, ideális állapotot. Miért követnek valakit az emberek, amikor semmi hatalma nincs felettük? Kire hallgatnak? Mik a jónak bizonyuló vezető ismérvei? Miért jó vezetőnek lenni, amikor ez nagyobb felelősséggel és általában több munkával jár?
A fentiekhez hasonló kérdések mellett az is érdekes, hogy a felmerült tapasztalatokat hogyan építhetjük be a saját kapcsolatainkba. Erről, és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb témákról az előadás után beszélgethetünk.

II. Rokonszenvteremtés – MŰHELYMUNKA

A Dzsungel Könyvében Ká, a bölcs óriáskígyó egy mondatot tanít meg Mauglinak az őserdő valamennyi népének nyelvén: „Egy vérből valók vagyunk, te meg én.”
A közösség, az alapértékek hasonlósága, a rokonság mindenfajta baráti, gyümölcsöző viszony alapja. És az emberek között olykor mágikusan létrejövő összhang, rokonszenv, együttrezgés nem csak egy tündér varázspálcájától alakulhat ki. Az NLP (neurolingvisztikus programozás) egyik korai felfedezése, hogy a testi mintáink összehangolásával közel kerülhetünk egymáshoz. A pszichológiában empátiának is nevezik ezt a képességet, amely nem csak spontán jöhet létre; tanulható. E meghatározható viselkedésminták segítségével megérthetjük embertársainkat, segíthetünk nekik, sőt, elleshetjük a képességeiket. És ha valakinek a világába belépve közös rendszerré váltunk, a saját viselkedésünk fokozatos módosításával ki is hozhatjuk valamilyen megrekedt állapotból.
Ezen a minitanfolyamon több páros, kiscsoportos gyakorlatot végzünk, mellyel elkezdhetünk ráhangolódni más emberekre, belépni társaink bőrébe. Ha gyakorlod ezeket a mintákat és a viselkedésed természetes részévé válnak, jobb viszonyba kerülhetsz az emberekkel, különösen azokkal, akiket eddig még nem értettél meg.

III. Beszélőkör – MŰHELYMUNKA

Az észak-amerikai indiánoktól származó úgynevezett „beszélőkör” vagy „tanácskör” a Szivárvány-találkozók (lásd fent) néhány informális intézményének egyike. Ez az egyszerű, szelíd, mégis igen erőteljes kommunikációs módszer lehetőséget ad egy közösség tagjainak, hogy kifejezhessék az érzelmeiket, megismerhessék a többiek gondolatait, vagy megoldást keressenek, döntést hozzanak egy helyzetben. Sokak szerint jobb elnevezés lenne a „hallgatókör”, hisz egy adott pillanatban egyetlen személyen kívül mindenki hallgat, magában reflektál az éppen beszélő szavaira, engedi, hogy gondolatai megtermékenyítsék a sajátjait. Az egymás után beszélőket hallgatva jól kirajzolódik, hogy miben is vannak az egyes személyek, és az egész társaságban mi az uralkodó hangulat. A körben mindenki egyenlő, és ha tanácskozókörről van szó, csak teljes konszenzus esetén születhet döntés.
Ez a műhely egyetlen beszélőkörből fog állni, a kevés szabályt már magában a körben ismertetjük, átengedve magunkat a pillanatnak, a csoport közös tudatának (vagy tudattalanjának), amely a cselekedeteinket irányítja. Ha rád kerül a sor, beszélhetsz, vagy tovább is adhatod a szót és csak úgy jelen lehetsz a többiekkel.

Scroll to Top