A kéthurkos modell szereplői, 4. rész: A védnökök

A védnökök a régi rendszerben már sikereket értek el. Hatalmuk és befolyásuk van, valamint hozzáféréseik a forrásokhoz és kapcsolataik, amellyel előmozdíthatják az úttörők erőfeszítéseit. A védnökök elismertek, sikeresek a régi rendszerben, de értik, hogy milyen pozitív változásokat hozhat az új rendszer, és miért van szükség a változásra, ezért elhivatott támogatóként, védelmezőként működhetnek a rendszer lecserélésében.
Fontos szerepük lehet olyan hálózatok létrehozásában, amelyekben az egyes szereplők megoszthatják egymással tudásukat, tapasztalatukat, szemléletmódjukat, a tapasztalatokból levont következtetéseket. Hiszen ahhoz, hogy az elszigetelt kezdeményezések össze tudjanak fogni, megfelelő kapcsolódásra és információáramlásra van szükség. Ez lehet az alapja a közös megmozdulásoknak, mozgalmaknak. Ezek segítségével minden szereplő az új rendszer építésére tudja fordítani energiáit.
Akik elegendő hatalommal rendelkeznek, megfelelő módszerekkel egész tömegek tudatát tudják módosítani, félelmet és gyűlöletet tudnak szítani, hogy az általuk kívánt rendszert fenntartsák és ellenálljanak a változásnak. Ezért a védnökök legfontosabb feladata, hogy hatalmuk és pozíciójuk segítségével tudatosan teremtsenek olyan körülményeket, amelyekben az úttörők és a felvilágosítók a régi rendszerek bénító mechanizmusaitól védve tudnak újítani.
Fentiekkel ellentétben az embereket lehet inspirálni, felhívni a figyelmüket a jóra és a szépre. Fejlődésre, cselekvésre ösztönözni, lehetőségeket, támogató környezetet teremteni, hogy ebben ki tudjanak teljesedni. Ezért a védnökök projekt generáló, projekt finanszírozó szerepben is megjelenhetnek. Erőforrásaikat az új rendszer alapját képező értékek védelmére fordíthatják.
A védnökök munkája sem könnyű. Számtalan kihívással kell szembenézniük, hiszen a forradalmárok elsődleges célponttá válhatnak egy nézeteltérés során. Erősnek kell maradniuk minden őket ért támadás ellenére, hogy meg tudják tartani hatalmukat és befolyásukat. Kitartásukat abból tudják meríteni, hogy látják, milyen megtartó, összekovácsoló ereje van a védelmüknek, az erőfeszítéseik hatására milyen csoportok, közösségek hálók, mozgalmak alakulnak.
Ők azok, akik igazán értik, hogy mindannyiunkra – az úttörőkre, az ápolókra, a felvilágosítókra és a védnökökre – egyaránt szükség van ahhoz, hogy létrejöjjenek a változás feltételei, és amit szeretnénk elérni, életképes maradjon. Mindannyian hatás-kifejtők vagyunk, mind közvetlenül, mind közvetetten, akár tudatosítjuk, akár nem. Csak akkor tudunk változást létrehozni, ha összefogunk, együttműködünk. Mert Minden Együtt Megy!
A cikket Majer Tímea készítette.

Leave a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Scroll to Top