A fenntarthatóságon túl – a regeneratív fejlődés gazdasági vonatkozásai (Profilantrop Egyesület)

Időpont:
augusztus 25., csütörtök
12:00 - 13:30

Helyszín:
Megyszínpad


A Regeneratív Fejlődés nemcsak a Fenntarthatóságon is túlmutató elméleti keretrendszer, melyben elhelyezhetjük magunkat, közösségünket, törekvéseinket, hanem a természettel, a tájjal való mélyebb kapcsolódás módja. Számos konkrét megvalósítási lehetőséget nyújt a bioszféra, az emberi közösségek és a gazdasági folyamatok területén. Ez utóbbi oldalát mélyebben is megismerhetjük az előadás során, a Transzformatív Gazdaság megközelítésén keresztül.

Az általánostól haladunk a konkrétumok felé, az elméleti megközelítések után konkrét gyakorlati példákat is megismerhetünk Magyarországról. Az inspiráción kívül az is célunk, hogy konkrét eszközöket mutassunk be, melyekkel ezen elveket bárki a gyakorlatba ültetheti.

A Profilantróp Egyesület célja az emberi közösségek és kultúrák egészséges együttélésének segítése a társadalomtudomány eszközeivel. A 2006-ban létrejött egyesület fontos programja, hogy tagjainak antropológiai, s az emberről mint a kultúra, a közösség alkotójáról való tudását a társadalom szolgálatába állítsa. A kialakuló együttműködések során igyekeznek a célcsoportjaikkal közösen megvilágítani a valódi szükségleteket, segítenek megkeresni a célok eléréséhez vezető utat és egyben megtalálni a megvalósításhoz elengedhetetlen motiváció elemeit az adott társadalmi helyzetben.

“Hangsúlyozzuk a személyes és közösségi felelősségvállalás fontosságát, ezzel összhangban végezzük munkánkat. Legyen szó a fiatalok mobilitási programjairól, projekt-generálásról vagy a vidéki élet perspektíváit feldolgozó fesztiválprogramokról, az együttműködéseket a tolerancián, egymás kölcsönös tiszteletén alapuló párbeszéd jellemzi.

Hiszünk abban, hogy egy kultúra úgy őrizheti meg értékeit és teremtődhet újra a legeredményesebben, ha egy másik kultúrával való találkozás által tapasztalja meg önmagát.

Szeretnénk, ha a jövő embere számára biztosítva lennének a szabad személyes kiteljesedés feltételei, élete szociális, kulturális és gazdasági biztonságban telne, nemzeti, etnikai, vallási, nemi hovatartozása miatt semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem érné, saját életének legjobb belátása szerinti alakítására nemcsak eszközei és információi, hanem motivációja is lenne. Szeretnénk, ha olyan közösségekben élne, ahol a személyes és közösségi felelősségvállalás jellemző, az egyes kultúrák, szubkultúrák és egyének tolerancián, egymás kölcsönös tiszteletén és kulturális relativizmuson alapuló kiegyensúlyozott, békés, harmonikus viszonyban élnének egymással, illetve a közvetlen és globális környezettel.”

Bővebben róluk a Találkozón és itt: Profilantrop Egyesület