Magyar Permakultúra Egyesület

Magyar Permakultúra Egyesület (MAPER) elődje, a Magyar Permakultúra Szövetség 2006-ban alakult informális civil közösségként.

Legfontosabb céluknak azt tűzték ki, hogy összehozzák a permakultúra iránt érdeklődőket Magyarországon. A permakultúrát – a gyakorlásán túl – aktívan terjesszék, a magyarországi oktatást megszervezzék.

“Célunk, hogy a permakultúra etikai alapelveihez (a Föld védelme, az ember védelme, a javak igazságos elosztása) illeszkedő, összetett megoldásokat keressünk, és azokat felhangosítva elérhetővé tegyük a társadalom szélesebb körében.”

A MAPER egyik fontos célja, hogy más szervezetekkel hálózatot alkotva elősegítsék a tudatos fogyasztás és az élelem-önrendelkezés struktúráinak kiépülését.

Támogatják a bevásárlóközösségek és fogyasztói szövetkezetek szervezését, a helyi fenntartható élelmiszer-rendszerek és a rövid ellátási láncok kiépítését.

  • Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy A társadalom azon tagjai számára is elérhetővé tegyék a permakultúrát, akik nemüknél, etnikai hovatartozásuknál, gazdasági-földrajzi helyzetüknél, iskolázottságuknál, illetve bármilyen fizikai vagy szellemi fogyatékuknál fogva nem férnek hozzá a permakultúrás tudáshoz és a permakultúrás szemléletű társadalmi/közösségi megoldásokhoz.
  • Céljuk, hogy a mélyszegénységben élők is megtalálják a helyüket a permakultúrás szemléletű önellátásban. Mezőgazdálkodási munkaterápiás területeken szeretnénk segíteni a szociális otthonokat, az oktatási intézményeket, a fogyatékkal élőket ellátó intézményeket, a függőségbetegek terápiáját végző intézeteket, valamint az ezeket működtető egyházakat és civil szervezeteket.