Vágvölgyi Gusztáv – Pabló: Közösségindítás tudatosan

Időpont:
augusztus 27., szombat
10:00 - 11:30

Helyszín:
Megyszínpad


Pabló felvette a csoportdinamikai szemüvegét és megnézte mit lehet látni a közösségek elindulásának szakaszában. Majd ezeket pontokba szedte és ebben az előadásában elmondja nektek.

Na jó…, valójában nem kell felvennem a csoportdinamikai szemüvegemet, mert le sem tudnám már venni, hiszen közösség fejlesztőként ez az a szemüveg, ami által képes vagyok megérteni a csoportokban, közösségekben zajló folyamatokat. Így már rám gyógyult 😊

De mire lehet jó annak, aki szeretne egy közösséget elindítani, vagy annak, aki egy induló közösség tagjaként keresi a helyét a világban, hogy megérti ebben a kezdeti szakaszban zajló csoportdinamikai törvényszerűségeket?

Induljunk ki abból, hogy a jövő közösségei csak tudatosságalapú közösségek tudnak lenni.

Ennek az oka társadalmunk tudatfejlődésében van. Csíkszentmihályi Mihály fogalmazta meg a Harmadik évezred pszichológiája c. könyvében, hogy azt valószínűsíti, hogy a hagyományos közösségekben élő embereknek nem volt abban az értelemben vett éntudata, mint amit mi teljesen természetesnek veszünk. Nem voltak személyes céljai, nem volt személyes jövőképe, nem kereste a helyét, hogy mit is kellene neki csinálnia az életében. Beleszületett egy hagyományos közösségbe, családba, ami elég rendesen determinálta az életútját és jó eséllyel meg sem kérdőjelezte, hogy neki hol is lenne a helye, mit is kellene csinálnia. Természetesen minden korban, – mint ma is – voltak kiugró tudatossági szinten élők. Jó eséllyel az ő könyveiket olvassuk ezekről a korszakokról. Azonban a többségre inkább ez a fajta meghatározottság, etnocentrikus tudatosság volt a jellemző.

A mai kor embere viszont átviharzott egy egocentrikus társadalmi koron, ezt hívjuk modern kornak. Bár sokak ezt a korszakát az emberiségnek egyfajta hanyatlásként értelmezik, valójában ez is fontos állomása volt a tudat fejlődésünknek. Azonban ennek következtében azok az emberek, akik ma közösséget akarnak alkotni egy erősen individuális, egocentrikus tudatossági szintről érkeznek. Ezért az „elfogadom a közösség feltétel nélküli szabályait, alárendelem magam a közösség érdekének” már nem működik. Ahogy ugyancsak emiatt nem működnek a hagyományos párkapcsolatok sem.

Egyetlen lehetőségünk van, hogy szépen lassan az önreflexiós képességünket használva meghaladjuk a csupán egocentrikus tudatosságot, azaz próbálunk tanulni minden egyes szituációból, ami a közösségben történik velünk. Azonban ahhoz, hogy képesek legyünk tanulni egymást szükség van arra is, hogy megértsük a viszonyrendszerünkben zajló folyamatokat.

A Dűne c. 2022-es filmben hangzik el ez az idézet, aminek az alapját egy Søren Kierkegaard idézet adta:

„Az élet titka nem megoldandó probléma, hanem megtapasztalandó valóság. Folyamat, amit nem érthetsz meg úgy, hogy megállítod. A részévé válva, együtt kell haladnunk a folyamattal.”

Ha ezt átteszem a közösségalkotásra, akkor ez így hangzana:

A közösség titka nem azok a problémák, amik elakasztják a közösség fejlődését, hanem az a valóság, amit a közösségalkotás folyamatában tapasztalhatsz meg. Ez egy csoportdinamikai folyamat, amit nem érthetsz meg, ha próbálod megállítani, azaz csak a problémádra koncentrálsz. A csoportdinamikai folyamatok részévé válva, azt tudatosítva vagyunk képesek egy konstruktív, építő, a közösség fejlődését támogató folyamattal együtt haladni és támogatni azt.

Ezért annak, aki szeretne közösséget indítani, vagy egy induló közösség tagja lenni érdemes megérteni a közösség indulásának szakaszában zajló csoportdinamikai törvényszerűségeket. Ezért ebben az előadásomban ezt fogom sorra venni.

Az előadást azt teszi különlegessé, hogy délután 18 órától itt a MEGYszínpadon a Hideghegyi Menedék – a Gyüttment fesztivált megálmodók – közösségének születését fogjuk bemutatni. A lehető leggyakorlatiasabb módon, a  közösség tagjainak személyes történetein keresztül megmutatjuk mindazt, amit ebben az előadásban mint csoportdinamikai törvényszerűséget megtanulunk.

Vágvölgyi Gusztáv – Pabló

Közösségi vállalkozás fejlesztő, közösségfejlesztő, az Inspi-Rációnak és ezen belül a közösségi vállalkozás csapatának a szakmai vezetője, a Polyán gazdaság egyik városi munkása, a Nyíregyházi Kosár Közösség alapító tagja.

Hiszek abban, hogy egy átmeneti korban élünk és az emberiség sorsa múlik azon, hogy képessé válunk valódi, életmód közösségeket alkotni. A szakmai életemet tettem fel erre az ügyre, ezért szervezem évről évre (amikor van) a Gyüttment Fesztiválon és most találkozón a közösségi udvar szakmai programját. A mai kor közösségei már csak tudatosság alapú közösségek lehetnek, azonban a tudatossághoz tudásra is szükség van, ezért tartom fontosnak, hogy évről-évre feldolgozzunk olyan témákat, ami által képessé válunk a mai világban, a mai emberekkel is közösséget alkotni.