Kiss Ferenc: Sociocracy & Holacracy, Agilis és emberi szervezetek c. könyvének bemutatója

Időpont:
augusztus 24., szombat
16:00 - 18:00

Helyszín:
Közösségi udvar


Beszélgetés arról, hogy az egyéni és a szervezeti célok antagonizmusa feloldható-e ezekkel szervezet irányítási modellekkel

A szociokrácia jelentése: társak uralma, a holakráciáé egymásba ágyazódó holonok, azaz holarchia uralma. Az első Hollandiában keletkezett a múlt század 70-es éveiben, a második az évezred első évtizedében az USA-ban. Mindkettő az üzleti szférából indult el, de érdekes módon spirituális háttérrel is rendelkeznek. A szociokrácia a kvéker ügyleti gyűlés konszenzusos hagyományát eleveníti föl, míg a holakráciát kialakulása idején a szociokrácia mellett elsősorban az integrál elmélet ihlette.

Mi a közös ebben a két egymással rokon szervezeti módszertanban?

Alternatívát kínálnak a hagyományos vezetői hierarchiával szemben: szétosztják az irányítást a szervezeti egységek között, és nagy fokú autonómiát biztosítanak a munkacsoportoknak. A csoporttagokra hárul a munka szervezésének feladata, és a holakráciában a munkatársak végzik az operatív koordinációt is.

Mindkettő tág teret nyit az önszerveződés előtt, de a humanisztikus és a demokratikus értékeket úgy építik be a döntéshozás struktúrájába és eljárásaiba, hogy ne sérüljön a szervezeti hatékonyság követelménye se.

Nem meglepő ezek után, hogy a szociokratikus, ill. holakratikus döntéshozást világszerte szívesen alkalmazzák posztmodern értékrendű közösségek is, köztük ökofalvak, permakultúrás közösségek és cohousingok. Segítségükkel ugyanis az alternatív kezdeményezések szervezettebbé válhatnak, miközben közösségi minőségüket is megőrizhetik.

A témáról Kiss Ferenc írt könyvet, erről lesz beszélgetés a Közösségi udvarban, beszélgető társa Vágvölgyi Gusztáv – Pabló az udvar gazdája.

Kiss Feri

Több mint húsz éve foglalkoztat az egyén és a közösség, az egyén és a szervezet dilemmája. Kutatom a közöttük lévő ellentmondás természetét, keresem a feloldás lehetőségeit. Hosszabb-rövidebb időt töltöttem különféle közösségekben, volt közöttük vallási, öko- és szervezetfejlesztéssel foglalkozó is. Megfordultam kis és nagy cégeknél, önkormányzati és civil szervezeteknél.
Hét éve találkoztam a szociokrácia és a holakrácia koncepciójával. Először Diana Leafe Christian egy Kanadában rendezett workshopján, majd egy québeci ökoközösségben. Azóta érzek sürgetést, hogy feltárjam és továbbadjam a fenti modellekben rejlő lehetőségeket mindazoknak, akik az egyén és a közösség, az egyén és a szervezet közötti kapcsolat javításán dolgoznak.

A könyvet a helyszínen meg lehet majd vásárolni

A könyv “ára”:
1)  irányösszeg v. alapár:           6.900,-
2)  támogatói hozzájárulás:     10.000,-
3)  támogatott hozzájárulás:      3.000,-
    (ha valakinek nincs munkája és jövedelme)
Scroll to Top