Mihályfi Márta: Ősi női rituálék és szertartások a mai világunkban

Időpont:
augusztus 23., péntek
13:00 - 14:45

Helyszín:
Gyógyító rét – Hold sátor


Az átmeneti rítusok az emberélet fordulóihoz (születés, felnőtté válás, házasság, szülés, halál stb.) és az emberek társadalmi státuszainak és szerepeinek a megváltozásához kapcsolódó események. Ezek a rítusok mind az távoli természeti népeknél, mind az európai társadalmakban az emberi élet szakaszai között az átmenetet biztosították, a női/férfi szerepek és a társadalomban elfoglalt státuszok, feladatok egyértelmű határait és kereteit adták. Rendet és egyértelműséget nyújtottak a gyerekeknek, a nőknek és a férfiaknak egyaránt.

Az ünnepek, a szertartások és a rítusok a mindenség szellemi erejével, a szentséggel kapcsolták össze az embereket. Mára a modern társadalmakban az egyéni élettel kapcsolatos átmeneti rítusok azonban gyakran a szakralitástól megfosztott hétköznapi formában találhatóak meg. A mai európai társadalomban megfigyelhető jelenség, hogy a szülés és születés gyakran medikalizált kórházi eseménnyé változott, a névadás hivatalos eljárássá egyszerűsödött, a menstruáció női beavatás helyett gyakran elutasított nyűggé vált, eltűntek a férfi beavatási rítusok, a házassági fogadalom és annak szentsége háttérbe szorult, a temetés kiüresedett formává lett.

Ezen az alkalmon az ünnepekről, az átmeneti rítusokról, szertartásokról, női beavatásokról és ezek megélésének lehetséges mai módjairól beszélünk.

Bemutatkozás:
Mihályfi Márta
néprajzkutató, tanár, szüléskísérő dúla,
Néprajzkutató és tanár diplomával az elmúlt 20 évben sokféle kultúrában, országban éltem, tapasztaltam és kutattam. Kárpátalján és Mexikóban a hagyományos gyógyítók munkáját dokumentáltam, Spanyolországban különböző alternatív mozgalomban dolgoztam, Magyarországon több civil szervezetnél a környezetvédelemért, a környezettudatosabb életért tevékenykedtem.

Az utóbbi 11 évben a szülés, a születés, az áldott állapot, a szertartások, a hagyományos értékrend és hagyományos gyógyítás kérdése foglalkoztat. Több évet éltem Mexikóban, ahol a hagyományos gyógyításról, a mexikói bábaságról, a szülés és születés aktuális lehetőségeiről végezhettem néprajzi-antropológiai terepmunkát és kutatást. Mexikói bábákkal tevékenykedtem, otthonszüléseket kísértem, születésházakban dolgoztam, gyógyító asszonyokkal szertartások és gyógyító eljárások részese és szervezője lehettem. Ezek a személyes tapasztalások adják alapjait az előadásaimnak, a tanításoknak és a gyógyító munkámnak.

Jelenleg előadásokon, elvonulásokon, szertartásokon és egyéni konzultációkon, egyéni tanításban osztom meg tapasztalataimat a hozzám fordulókkal. Dúlaként, támasztó és segítő asszonyként szülésfelkészítéssel, szüléskíséréssel, szülés körüli szertartásokkal és gyógyítással támogatom a családokat.

Kutatásomnak és kapcsolataimnak köszönhetően több dokumentumfilm készült a mexikói bábák és a gyógyító asszonyok munkájáról, a nők életéről az On The Spot csapatával.
Megtekinthető a youtube-on:
a mexikói tanítómról, Angelina bábáról:

Családon belüli erőszakról (kismamáknak nem ajánlott!)

Scroll to Top