Baji Béla: Művelési ág, jogi szabályozás Magyarországon

Időpont:
augusztus 26., csütörtök
10:30 - 12:00

Helyszín:
Gazdálkodók tere


A permakultúra hazai térnyerésével párhuzamosan problémák merültek fel a permakultúra megvalósítási formája és a hazai művelési ágakban elfogadott földhasználati módszerek körül.

A probléma lényege, hogy a jelenlegi földhasználati kategóriák (pl. nádas, ültetvény, erdő, szántó, legelő) nem adnak lehetőséget az igazán komplex rendszerek (pl. permalultúrában egy rendszerben jelen lévő fás rész, tó, legelő, építmény) kialakítására. Így telkek egyesítésekor, kivonáskor, átminősítéskor, építéskor, hivatali ügyintézéskor, támogatás igényléskor a permakultúrás művelést folytatóknak folyamatosan nehézségekkel kell szembenézni. A jelenlegi szabályozások alapján sajnos nem egyértelmű, hogy milyen művelési ágba sorolandó egy erdőkert vagy egy agroerdészeti terület egésze. A szabályoknak látszólag legjobban megfelelő módszer a terület “feldarabolása” lenne, ami azonban a fenti koncepciók lényegét, a természetes folyamatok dinamikus működését ellehetetleníti.

A jelenleg törvénybe/rendeletbe foglalt művelési ágak nem biztosítanak kellő rugalmasságot ahhoz, hogy egy területen belül holisztikus/komplex agro-ökoszisztéma legyen kialakítható.

Mi lehet a megoldás?
1 Egy olyan földhasználati kategória kialakítása (pl. permakultúrás/agroerdészeti művelési ág), amely több művelési ág határán mozog, azok ötvözéséből létrejövő komplex agro-ökoszisztéma.
1 A meglévő művelési ágak egyikének bővítése (pl. a kert művelési ágé) olyan irányban, hogy a permakultúrás gazdálkodás elveinek is megfeleljen.

Scroll to Top