Egész évben Gyüttment!

A 2018-as év egy nagyon fontos változást hoz nekünk: elhatároztuk, hogy tevékenységünket egész évre kiterjesztjük! Ezért idén meghirdetjük az Egész évben Gyüttment! mozgalmat! Célunk, hogy ne csak a Fesztivál ideje alatt nyújtsunk találkozási lehetőséget a gyüttment élet iránt érdeklődőknek, hanem egész évben tanfolyamokkal, előadásokkal, beszélgetésekkel segítsük a gyüttmentek közösségét, valamint az itt összegyűjtött tudást egy online tudásmegosztó felületen is elérhetővé tegyük.
A célunk egy online és offline tudásmegosztó felület létrehozása, a csomóponti szerepben lévő közösségek hálózatának kialakítása. A Gyüttment Fesztivál évente egyszer összefogja a vidéki, ökotudatos, fenntartható életmódra törekvők közösségét. A fesztiválon komoly elméleti és gyakorlati szakmai programokat tartunk. A közösség részéről igény van arra, hogy az év további részében is kapcsolódhassanak egymással, tudást osszanak meg és sajátítsanak el.
Az offline közösségi oktatási központ két elemből áll: egy budapesti elméleti központból, és egy vidéki gyakorlati fenntartható életmódot bemutató helyből. A két hely lehetőséget nyújt a kiköltözni vágyóknak, hogy megtapasztalják a vidékre kiköltözők életmódját, könnyedén elérjék azt a tudást, ami segíti új életmódjuk kialakítását.
Az online felület elsősorban az oktatási központokban megvalósult előadások, workshopok, tanfolyamok tartalmából táplálkozik. Ezeket elektronikusan rögzítjük, majd facilitátorok közreműködésével az online tudástárba töltjük fel. Az így kialakított tematikus tudástárakat az érdeklődő közösség facilitált fórumcsoportokban vitatja meg. Az online felület összekapcsolja a térben és időben egymástól távol élőket.
A helyi szinten már működő fenntartható életmódot, termelést és fogyasztást képviselő közösségek összefogását segítjük a Gyüttment Műhely keretében, melyet egy országos méretű mozgalommá fejlesztünk. Így az erőforrásainkat egyesítve hatványozott társadalmi hatást tudunk kifejteni.

Miért fontos ez?
Az idén már negyedik alkalommal megszervezett Gyüttment Fesztivál az egyik leghatékonyabb eszköze a kölcsönös egymásrautaltságra vonatkozó tudás megosztásának Magyarországon. Ezekre a “gyüttment ünnepekre” évről évre több ezer ember zarándokol el, keresve azt a tudást, ami által a fenntartható életmódváltás valóban sikeres lehet. Az elsődleges célcsoportja az Egész évben Gyüttment! projektnek a “gyüttmentek”, azok a fenntartható életvitel felé váltó városi emberek, vidékre kiköltöző értelmiségiek, párok, családok, akik létrehozzák azokat az életmód mintákat, amik a jelenlegi társadalmi valóságunkban is működőképesek lehetnek. Szociológiai értelemben a H. Paul Ray által megalkotott kulturális kreatív kategória fedi le leginkább ezt a társadalmi csoportot. Ezek az emberek a vidékre költözéssel, önellátó gazdálkodással, a megújuló energiaforrásokra alapozott életmóddal, városi közösségi kezdeményezésekkel (pl. bevásárló közösségek létrehozásával) azt akarják elérni, hogy minél kisebb ökológiai láblenyomattal, minél egészségesebb életet élhessenek.
A másodlagos célcsoportunk minden magyar állampolgár, aki a fenntarthatóbb életmód iránt érdeklődik, szeretne életmódot váltani, azaz szeretne gyüttment lenni.
A Gyüttment Fesztivál tematikájában az összes a fenntartható életvitelhez szükséges technikai tudás megjelenik, úgy mint a megújuló energiaforrások használata, a természeti erőforrásokat kímélő termelési módok (permakultúra, biogazdálkodás, háztáji tehéntartás), az öko-építészeti és az ehhez kapcsolódó környezetbarát életmódhoz szükséges megoldások, szemléletmód (nulla hulladék, nem növekedés stb.) valamint a közösség alkotáshoz, a párkapcsolathoz, a gyermekneveléshez szükséges tudás megszerzésére is van lehetőség.
A fesztivál az elmúlt négy évben kitermelt egy olyan tudásgazda kört, akik tudásának a megosztása kritikus lehet a fenntartható életmód felé váltók sikerességében, azonban ez a tudásmegosztás jelenleg csak a Gyüttment fesztiválon évente egyszer, 3-4 nap keretében tud megvalósulni. A MindenEgyüttMegy Egyesület évek óta tervezi ezt a projektet, amely létrehozza mind az online, mind az offline terét annak, hogy ez a tudásmegosztás egész évben történhessen, elérhető legyen. Ezzel hozzájárulunk a globális szintű kölcsönös egymásrautaltságra vonatkozó tudás és kritikai szintű ismeretek, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos közös felelősség érzetének hatékonyabb fejlesztésére.
Nagyon fontos célunk, hogy az egész évben szervezett találkozók, rendezvények, előadások, képzések, tréningek keretében és akár online, a saját lakóhelyén is bárki hozzá tudjon jutni ahhoz a tudáshoz, ami elengedhetetlen, hogy a fenntartható életmódra való váltás sikeres legyen. Másrészt a tudásmegosztás a kisközösségi portálon arra is lehetőséget ad, hogy a tudásgazdák az ismertség által sikeresebben értékesíteni tudják tudásukat, azaz saját képzéseket, tréningeket, műhelyeket tudjanak szervezni és ezzel a bevétellel hozzájáruljanak a saját megélhetésük fenntarthatóságához.