Antal Anna: Szekszárd környéki hagyományos építés – fachwerk

Időpont:
augusztus 23., péntek
11:00 - 12:30

Helyszín:
Élettér – előadó


Mivel itt vagyunk Szekszárd környékén, a fesztivál jelen „életterét”, épített kultúráját
is bemutatjuk. Erre hívtuk előadónkat, Dobosyné Antal Annát, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal munkatársát. Anna három évtizede kutatja a Dél-Dunántúl
népi építészetét, régi telepesházait. A Schwäbische Türkei német telepesházait
vizsgáló kutatásainak eredményeként 2008-ban magyar nyelvű könyve is megjelent
“Fachwerk a Schwäbische Türkei területén” címmel. Jelenleg legalább 90 favázas
ház található az egykori Schwäbische Türkei területén.
A Kárpát-medencén belül megjelenő — fachwerk szerkezettel készülő — német
háztípus három generáción keresztül való fennmaradását taglalja a könyv. A három
típus — az első: mikor még teljes fachwerk szerkezetek épülnek, a második: mikor
már csak gerendarácsos fedélszék készül, míg a harmadik a hanyatlás kora —
stílusjegyeit a generáció ma még álló legkarakteresebb épületeiben ismerhetjük
fel.
A favázas házak a mai természetes építőanyagot használó öko-építészetben is
mintául szolgálhatnak, hiszen legtöbb esetben a természetes anyagok, a szalma, a
kender, a vályog, a könnyűvályog, kitöltő falként szolgál. Ezért nemcsak azok
figyelmét szeretnénk felhívni, akik a helytörténet iránt érdeklődnek, hanem az
építkezők, vidékre költözőkét is.
Faépítésű és gerendavázas házak leginkább az Alföld peremén, az Északi-
középhegységben, Dél-Dunántúlon és a Székelyföldön terjedtek el. Erdélyben

leginkább templomok, haranglábak, udvarházak építéséhez használták a favázas
megoldást, mára jóformán csak melléképületek (csűrök, hombárok, disznóólak,
kamrák, présházak) készülnek ezzel a technikával.