SEEEN-pad

What is SEEEN-Stage about?

(a magyar fordítást az oldal alján olvashatod)

SEEEN (South Eastern European Ecovillage Network) is an emerging Southeast European regional ecovillage network for communities, farms and organizations that identify with life-affirming values, and the SEEEN-pad (SEEEN Stage) is a space for the further growth and creation of the network where mainly English-language lectures and sessions will be held.

About SEEEN: The development of the region’s network is being mentored by GEN Europe (the European organization of the Global Ecovillage Network). The network currently has Serbian, Croatian, Slovenian and Hungarian members who joined together to make the experience of ecovillages available in the South-Eastern European region, to connect local farms, communities and organizations that already have valuable experience in the areas integrated by the ecovillage movement and also represented by the Gyüttment Gathering, i.e. in the ecological, economic and social areas of sustainability.

The space of the SEEEN Stage will be created together with the volunteers Sonja, Matilde, Cili working in the joint European volunteer program of Nyim Eco Community, Szatyor Association, and Hideghegyi Menedék community, as well as Gabi Nagy, a specialist who facilitates programs for volunteers. Volunteering is a big part of building communities and networks, so we will also share experiences about volunteering, and provide space to wolunteers to share their stories.

At SEEEN Stage you can get to know the communities of neighboring countries, Hungarian communities and networks (Hungarian Living Village Network and Small Communities Network), you can try out practices and methods born from European collaborations (such as the Butterfly Village board game, the Community Catalyst program, the Community Incubator Program, or the Mother Nature program ), you can meet with Arina Matejevna, who is the representative of Scott Peck’s Community Building International organization in Hungary.

Our Host, Fanni Sall

I am a bookbinder, illustrator, and visual artist. I have been a member of the Nyimi Eco Community for 7 years.

I play several roles in our eco-community, I am currently a volunteer coordinator, contact person and organizer. In addition, I make ecological and community-themed graphics, experiment with ethical art, and participate in network initiatives that connect communities and connect and support members of the community’s hubs.

Those who know our community better know that the European organization of the ecovillage movement (Global Ecovillage Network Europe) provided important inspiration and reinforcement at the time of our establishment, and then they provided us learning opportunities. 

Because this experience important to me to make ecovillage values more present in the South-Eastern European region as well. I participate in organising of the Southern European Ecovillage Network, in bringing the Community Incubator Program (CLIPS) to Hungary, and in find the connections between different focus areas of our movement.

In our Nyim Eco community, in my network work and in other collaborations, I have also experienced that the community and joint work can be an endless resource for self-knowledge, self-healing, and development if we find our own part in the shared responsibility. I try to convey this experience in such a way that it inspires as many people as possible to take action.

Fanni Sall

Magyar bemutató

A SEEEN, azaz South Eastern European Ecovillage Network egy most alakuló délkelet európai regionális ökofalu hálózat az életigenlő értékekkel azonosuló közösségek, farmok, szervezetek számára, a SEEEN-pad pedig a születő hálózat tovább növekedését, megalkotását szolgáló tér, ahol főként angol nyelvű előadásokon, foglalkozásokon vehettek részt. 

A SEEEN-ről: A régió hálózatának alakulását a GEN Europe mentorálja (a Nemzetközi Ökofalu Hálózat Európai szervezete). A hálózatnak jelenleg szerb, horvát, szlovén és magyar tagjai vannak, akik azért fogtak össze, hogy az ökofalvak tapasztalatait a délkelet-európai régióban elérhetővé, és alkalmazhatóvá tegyék, illetve hogy összekössék azokat a helyi farmokat, közösségeket, és szervezeteket, akik már értékes tapasztalatokkal rendelkeznek az ökofalu mozgalom által integrált, Gyüttment találkozó által is képviselt területeken, azaz a fenntarthatóság ökológiai, gazdasági, és szociális területein.

A SEEEN-pad terét a Nyimi Öko Közösség, a Szatyor Egyesület, és a Hideghegyi Menedék közösség közös európai önkéntesprogramjában dolgozó önkéntesekkel, Sonjával, Matildével, Cilivel, illetve egy önkénteseknek szóló programokat facilitáló szakemberrel, Nagy Gabival közösen valósítjuk meg, és egyúttal bemutatjuk, és népszerűsítjük az önkéntességet. 

Nálunk megismerkedhettek szomszédos országok közösségeivel, magyar közösségekkel, hálózatokkal (Magyar Élőfalu Hálózat és Új Koma Háló), kipróbálhattok hazai és európai együttműködésekből született gyakorlatokat, és módszereket (ilyen a Pillangófalva társasjáték, a Közösségi katalizátor program, a Közösségi inkubátor program, vagy a Mother Nature program), találkozhattok nemzetközi közösségépítő irányzat facilitátorával, Arina Matejevnával, aki a Scott Peck féle Community Building International szervezet magyarországi képviselője.

Udvargazda, Sall Fanni

Könyvkötő, illusztrátor, képzőművész vagyok, 7 éve a Nyimi Öko Közösség tagja.

Öko-közösségünkben többféle szerepet is betöltök, jelenleg önkéntes koordinátor, kapcsolattartó, és szervező vagyok. Közösségi szerepvállalásomon kívül ökológiai, és közösségi témájú grafikák készítésével foglalkozom, etikus művészeti kísérleteket végzek, és részt veszek a közösségeket összekapcsoló, illetve a közösségek csomóponti tagjait összekötő és támogató hálózati kezdeményezésekben is.

Akik jobban ismerik a közösségünket, tudhatják, hogy megalakulásunkkor fontos inspirációt és megerősítést nyújtott, ezután pedig tanulási lehetőséget biztosított számunkra az ökofalu mozgalom európai szervezete (Global Ecovillage Network Europe), most  barátságok, szakmai együttműködések, közös munkák kötnek minket össze velük. Ezt a kapcsolatot közösségünk részéről eleinte férjem, Zimmermann Dániel, majd hozzá kapcsolódva én is ápoltam-ápolom, nemrég pedig sikerült szélesebb körben is ökofalus tanulási lehetőséget biztosítanunk az Ariadné műhely, a Magyar Permakultúra Egyesület, és a Gyüttment szervezők néhány tagjának.

Fontos számomra, hogy  az európai hálózat jobban jelen legyen a Dél-Kelet Európai régióban is, részt veszek a Délkelet-európai Ökofalu Hálózat (Southern European Ecovillage Network) szervezésében, a Közösségi Inkubátor Program (CLIPS) Magyarországra hozásában, közösségépítő módszerek megosztásában, az itthon létrejött módszertanok és az ökofalus tudás összehangolásában.

Nyimi közösségünkben, hálózati munkámban és egyéb együttműködésekben is megtapasztaltam, hogy a közösség, és a közös munka az önismeret, öngyógyítás, és a kibontakozás végtelen terét jelentheti, ha megtaláljuk a saját részünket a közös felelősségvállalásban. Igyekszem ezt a tapasztalatot úgy átadni, hogy minél többeket inspiráljon cselekvésre.

The We-Seeen Team