A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényi szabályozások lehetővé teszik, hogy az előadó-művészeti szervezeteket támogató vállalkozások társasági adókedvezményben részesüljenek az adókötelezettség legfeljebb 70%-áig.

A TAO támogatás két módon nyújtható:
– az éves adó terhére, támogatási szerződés keretében, közvetlenül a támogatott részére utalva, vagy
– az adóelőleg és az adóelőleg-kiegészítés terhére, rendelkezés (adó-felajánlás) keretében, a Tao tv. 24/A-24/B. § előírásai alapján
Az utóbbi mód magasabb arányú adóelőnyt jelent a Támogató számára. Az adózó az év folyamán bármikor rendelkezhet havi, illetve negyedéves társasági adóelőleg-kötelezettsége legfeljebb 50 százalékának felajánlásáról.

Az adóelőleg és az adóelőleg-kiegészítés terhére tett felajánlás egy reálhozamot biztosító, és emellett társadalmi felelősségvállalással járó befektetési forma, mely közös érdekünket szolgálja.

A támogatás vállalkozói tevékenység érdekében felmerült költségnek, rendkívüli ráfordításnak minősül, így a társasági adó alapját csökkenti, és visszafizetési kötelezettség nélkül adható.
– A támogatás mértéke a támogatni kívánt szervezet tárgyévet megelőző naptári évben realizált nettó jegy- és bérletbevételeinek 80%-ig terjedhet.
– A támogatás egyrészt ráfordításként csökkenti a támogató eredményét, így alacsonyabb lesz a társaságiadó-kötelezettsége, másrészt a támogatás az így csökkentett társasági adó összegéből is levonható.

A konstrukció lényege: adózó felajánlást tesz az adóhatóság által e célra rendszeresített nyomtatványon (185RENDNY) a kedvezményezett részére, majd az így felajánlott összeget az állami adóhatóság, az adózó által benyújtott támogatási igazolás és egyéb adminisztratív feltételek teljesülése esetén átutalja a támogatni kívánt szervezetnek.

Az adózót az így átutalt összegre tekintettel adójóváírás illeti meg, mely jóváírás az adózó társasági adó folyószámlájára kerül átvezetésre csökkentő tételként. (A jóváírás összege adómentes bevételnek minősül.) A jóváírás összege az adóelőleg és az adóelőleg kiegészítés terhére tett – és az adóhatóság által átutalt – felajánlás 7,5 %-a.

A Támogató számára többszörös előnyt biztosít ez a lehetőség:
– vállalkozása adónyereséghez jut
– érvényesítheti saját véleményét a kulturális élet szabályozásában – azaz, közvetlenül beleszólhat a kultúra finanszírozásba
– élvezheti a támogatóinkat megillető előnyöket anélkül, hogy saját pénzéről kellene lemondania, hiszen ezt az összeget amúgy is be kellene fizetnie.

Amennyiben úgy dönt, hogy a részünkre felajánlható összeget nem az adóhatóságnak szeretné adni, kérjük jelezzen vissza elérhetőségeink bármelyikén.

Telefon: + 36 70 4094703 vagy + 36 20 7722995
e-mail: info@almassyprodukcio.com vagy kisreka@gmail.com
Székhely és levelezési cím: 1051 Budapest, Nádor utca 36.
Adószám: 18102530-2-41
Bankszámlaszám: K&H Bank 10404065-50526790-65771002

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÉT ÉS A SEGÍTSÉGÉT!

Letölthető pdf prezentáció: Tao- Almassy prezentáció