Falufejlesztés régen és most – Mi látszik a falvak szemszögéből? Mit hozhat a jövő? Hogy működik majd a kisközösségi összetartás, értékteremtés, megélhetés a jövőben a kisebb településeken?| – beszélgetés polgármesterek, falugondnokok, falufejlesztők és gyüttmentek részvételével

A Gyüttment Fesztivál elsősorban a kisebb közösségekkel foglalkozik, ezért egy olyan beszélgetést szerveztünk, ahol olyan szakemberek, a kisebb közösségeket szolgálók szólalnak majd meg, akik a vidékies térségek, az aprófalvak mindennapjait segítik, irányítják, alakítják. Ezek az emberek testközelből látják a kistelepülések, a falusi kisközösségek a mindennapjait. A magyar falu- és tanyagondnoki hálózat minden egye tagja vállán viseli a hozzá tartozó település, vagy tanya lakóinak gondját.

Az első falugondnokság Kemény Bertalan, a VÁTI településtervezőjének gondolatából és a Falufejlesztési Társaság szervező munkájának eredményeként született 1990-ben. A szolgálat elsődleges célja a helyi lakosok és az ellátó intézmények, a lakóhely és a munkahely, valamint az emberek közötti kapcsolathiány felszámolása volt.

A Falufejlesztési Társaság szándéka, hogy a fenti projekt eszközeivel is segítse az aprófalvak, a tanyavilág természeti, társadalmi erőforrásainak felértékelődését. Egyúttal szükségesnek tartunk egy olyan együttgondolkodást, amely utat mutat a falugondnoki szolgálatok bővítésére, újragondolására. Folyamatsegítő-közösségépítő találkozókon támogatni kívánunk minden olyan ötletet, elképzelést, rendezvényt, eseményt, kezdeményezést, amely hozzájárul a falu, a helyi közösség megtartó képességéhez. További információ: http://www.falufejlesztesitarsasag.hu/videkfejlesztes.html.

A beszélgetést a Falufejlesztési Társaság szervezi és annak a „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” (EFOP-1.3.5-16 kódszámú) pályázati konstrukcióban támogatást nyert „Együttműködés, gondoskodás, sokszínűség, jókedv” című projektje támogatja.

A beszélgetést moderálja: Nagy Júlia, a Falufejlesztési Társaság Népfőiskolai Tagozatának vezetője, az EFOP-1.3.5-16 projektvezetője és Kükedi Zsolt Falufejlesztési Társaság tagja, a beszélgetés szervezője.

Várunk Benneteket!


Időpont:

péntek, 14:00 - 16:00

Helyszín:

A Kisközösségi Program és a Humánökológia Kutatóműhely standja

Hozzáadom a naptáramhoz:

0