A belső harmóniánk megteremtésének egyik eszköze az ünnep. Ha ismerjük az idők természetét és azt, hogy az ünnepek eredetileg milyen lehetőséget hordoztak, mi is teremthetünk alkalmat az idő rendszeres megszentelésére és ezzel együtt benső átalakításunk végrehajtására.
Például amikor a fény növekedése tavasszal a legerőteljesebben meglódul a világban, a természet újjászületésének idején a mi természetünk is újjászülethet. Minden állomás megtapasztalása és megértése növekvő bölcsességet eredményez, ami belátásokat, egy kiegyensúlyozottabb élet megalapozását hozza. Ez a modell a körön alapul, amely a természetben megfigyelt egyetemes elveket követi, egyúttal a tudatunk fejlődéséről szól és segíti egy olyan életvitel kialakítását is, amely folyamatos szellemi emelkedést, képességeink kibontakoztatását eredményezheti.
A természet változásait megidéző évköri ünnepek felelevenítésével ünnepeink ma is olyan emelkedett tartalmú idővé szentelhetők, amikor meg lehet jeleníteni és át lehet élni a legfontosabb értékeket: az összetartozást, a megújulást, az erővel telítődést és a felszabadulást. Mindazt, ami jelenleg is támaszt, keretet és célt adhat az életünknek.
Az előadásomban mindezeken túl bemutatom, hogyan válhatnak az ünnepeink az önmagunkkal, a közösségünkkel és nem utolsó sorban a világgal létrehozandó, elmélyítendő kapcsolatteremtés egyik fontos eszközévé, ezzel elősegítve, hogy végig tudjuk járni az ÉN, a MI és a MINDENSÉG belső útját.

Csörgő Zoltán, szimbólumkutató, író, tanár, mentálhigiénés szakember, előadó. Főbb kutatási területei: szimbólumok, szimbólumrendszerek, mitológia, archetípusok, ünnepek és szertartások, elkötelezett buddhizmus (buddhista pedagógia, ökológia, etika), tudatkutatás. A hazai általános és középiskolai buddhista hittan/erkölcstan oktatás megszervezője, koordinátora. Buddhista gyermekfoglalkozásokat, gyerektáborokat szervez, vezet. Transzformáció Játékkal önismereti tréningeket vezet. 2014 óta a Symbolon Intézet (www.symbolonintezet.hu) egyik alapítója és szakmai vezetője. Írásai, tanulmányai hazai és külföldi szakmai folyóiratokban (Cédrus, Magyar Napló, Ökotáj, Magyar Iparművészet, A falu, e-Világ, Interconnections, Természetgyógyász Magazin, Modern Iskola, Mentor Magazin) napi-, heti- és havilapokban, tanulmánykötetekben olvashatók. Hét könyvet szerkesztett, önálló kötetei: Hagyománytár 1., 2.

    


Időpont:

péntek, 09:00 - 11:00

Helyszín:

Kápolna kert - előadótér

Hozzáadom a naptáramhoz:

0